Ước 6 tháng giải ngân đạt trên 27% kế hoạch

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công (ĐTC) từ đầu năm đến ngày 31/5/2024 là 143.611,4 tỷ đồng, đạt 20,09% kế hoạch (714.789,8 tỷ đồng), đạt 21,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (KTXH) là 4.380,4 tỷ đồng, đạt 71,66% kế hoạch triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) là 6.893,9 tỷ đồng, đạt 25,33% kế hoạch.

Vẫn còn một số bộ, ngành chưa giải ngân vốn đầu tư công
Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 đang đạt thấp. Ảnh TL minh họa

Ước thanh toán đến hết tháng 6 được 196.669,4 tỷ đồng, đạt 27,51% kế hoạch, đạt 29,39% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó Chương trình phục hồi và phát triển KTXH là 4.781,7 tỷ đồng, đạt 78,23% kế hoạch triển khai; CTMTQG là 9.644,6 tỷ đồng, đạt 35,43% kế hoạch.

Nếu không tính 11.916 tỷ đồng kế hoạch mới được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 258/QĐ-TTg và Quyết định số 490/QĐ-TTg thì ước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6 là 28% kế hoạch, đạt 30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2023 đạt 28,63% kế hoạch và đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Ước thanh toán đến hết tháng 6 được 196.669,4 tỷ đồng, đạt 27,51% kế hoạch, đạt 29,39% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó Chương trình phục hồi và phát triển KTXH là 4.781,7 tỷ đồng, đạt 78,23% kế hoạch triển khai; CTMTQG là 9.644,6 tỷ đồng, đạt 35,43% kế hoạch.

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng kế hoạch năm 2024 có nhiều bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC. Hiện có 12 bộ, ngành và 37 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Một số bộ, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Đài Truyền hình Việt Nam, Liên Hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các địa phương như: Thanh Hóa, Tiền Giang, Phú Thọ, Long An, Đồng Tháp, Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH có tỷ lệ giải ngân đạt cao với 78,23%; đặc biệt vốn bộ, ngành quản lý có tỷ lệ giải ngân trong 6 tháng đạt 99,58% (riêng Bộ Giao thông vận tải đạt tỷ lệ giải ngân là 100%).

Vẫn còn một số bộ, ngành chưa giải ngân vốn đầu tư công
Việc giải ngân đạt thấp có nguyên nhân từ các khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm. ảnh TL minh họa.

Tuy nhiên, có 32 bộ, ngành và 26 địa phương giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả nước. Đặc biệt có một số bộ, ngành giải ngân rất thấp hoặc có tỷ lệ giải ngân 0% như: Văn phòng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội,…. Riêng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có tỷ lệ giải ngân 0% do chưa phân bổ kế hoạch vốn. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 15% như Hải Dương, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên.

Các khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm

Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC được Chính phủ quy định tại Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2024; Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn ĐTC năm 2024 và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ – Trưởng ban Chỉ đạo tại các Phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 5/6/2024 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2024.

Bộ Tài chính cho biết, các vướng mắc, khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn ĐTC năm 2024 đã được Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại các báo cáo tình hình giải ngân hàng tháng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm như về cơ chế chính sách, giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu xây dựng…

Bên cạnh đó, việc giải ngân vốn ĐTC 6 tháng đầu năm còn bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân như: Một lượng tương đối lớn vốn ngân sách trung ương (NSTW) (11.916 tỷ đồng, chiếm 5,02% tổng nguồn vốn NSTW) mới được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung tại Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 30/3/2024 và Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 nên khó có thể giải ngân kịp thời nguồn vốn này trong 6 tháng đầu năm.

Tỷ lệ giải ngân cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, dự án giao thông liên vùng do địa phương quản lý còn thấp (Bộ Tài chính có công văn số 6503/BTC-ĐT ngày 24/6/2024 về việc công khai giải ngân các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, dự án giao thông liên vùng do địa phương quản lý, các dự án sạt lở sông biển sử dụng dự phòng NSTW năm 2023 trong đó còn một số dự án chưa giải ngân và nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 5%).

Ngoài ra, theo báo cáo của một số địa phương trong thời gian qua có hiện tượng sụt lún, sạt lở các tuyến đường giao thông và khô cạn nước trên các tuyến kênh rạch ở vùng ngọt, gây khó khăn trong quá trình vận chuyển vật tư, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

thoibaotaichinhvietnam