Thủ tục, hồ sơ vay vốn tại Quỹ Miền Nam  
 

I. Trình tự thực hiện:

1. Khách hàng vay vốn (chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư) liên hệ phòng Kế hoạch – Tổng hợp hoặc phòng Đầu tư – Thẩm định dự án thuộc Quỹ Miền Nam (Quỹ) để được hướng dẫn thủ tục vay vốn.

2. Khách hàng vay vốn nộp hồ sơ vay vốn trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính của Quỹ. Phòng Tổ chức – Hành chính tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ cơ bản đã đầy đủ theo danh mục quy định thì lập biên bản giao nhận hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ cơ bản chưa đầy đủ theo danh mục quy định thì không nhận hồ sơ và yêu cầu khách hàng vay vốn hoàn chỉnh lại hồ sơ theo quy định.

3. Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, Phòng Tổ chức – Hành chính sẽ luân chuyển hồ sơ trình Lãnh đạo Quỹ xem xét xử lý.

4. Phòng Đầu tư – Thẩm định dự án thực hiện việc kiểm tra hồ sơ pháp lý, thẩm định phương án tài chính, phương án trả vốn vay của dự án, báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất với Giám đốc Quỹ thông báo kết quả thẩm định dự án.

5. Quỹ thông báo kết quả thẩm định dự án cho khách hàng vay vốn.

II. Thành phần, số lượng hồ sơ:

A. Thành phần hồ sơ vay vốn:

Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho Quỹ hồ sơ đề nghị vay vốn, cụ thể như sau:

1. Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu quy định của Quỹ).

2. Hồ sơ pháp lý của khách hàng:

a) Quyết định thành lậpdoanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép;

b) Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp;

c) Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc); Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã) nếu là người đại diện pháp luật của đơn vị; Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán;

d) Biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên về việc chấp thuận chủ trương vay vốn, cử người đại diện pháp lý vay vốn, và tài sản thế chấp vay vốn tại Quỹ (trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, hoặc điều lệ doanh nghiệp đã có quy định);

đ) Đối với trường hợp được vay vốn là hộ kinh doanh cá thể: Hồ sơ pháp lý phải có chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú của khách hàng; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

e) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

3. Hồ sơ tài chính của khách hàng:

a) Báo cáo tài chính 2 năm liên tục gần nhất và các báo cáo quý gần nhất trước khi đầu tư (đối với doanh nghiệp hoạt động trên 2 năm) hoặc báo cáo năm trước và các báo cáo quý gần nhất trước khi đầu tư (đối với doanh nghiệp hoạt động dưới 2 năm). Báo cáo tài chính phải có kiểm toán hoặc có xác nhận của cơ quan thuế;

b) Báo cáo về năng lực của khách hàng (theo mẫu quy định của Quỹ).

4. Hồ sơ dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh:

a) Đối với hồ sơ dự án đầu tư:

– Dự án đầu tư đã được hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan thẩm định dự án và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý đầu tư;

– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền;

– Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán hoặc dự toán hạng mục công trình của cấp có thẩm quyền (nếu có);

– Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin quy hoạch (nếu có), quyết định phê duyệt quy hoạch, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh quốc phòng, giấy phép khai thác tài nguyên, giấy phép xây dựng,…

b) Đối với hồ sơ phương án sản xuất kinh doanh:

– Phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay;

– Thuyết minh về hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh; kế hoạch trả nợ gốc và lãi nêu rõ các nguồn trả nợ, thời hạn hoặc kỳ hạn trả nợ;

– Các hợp đồng kinh tế liên quan đến phương án sản xuất kinh doanh (hợp đồng cung cấp nhiên liệu, tiêu thụ sản phẩm…); các văn bản khác do khách hàng gửi kèm liên quan đến việc vay vốn thực hiện phương án.

5. Các hồ sơ về tài sản bảo đảm tiền vay.

a) Danh mục tài sản thế chấp kèm theo các hồ sơ, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý hợp pháp của bên thế chấp đối với tài sản bảo đảm;

b) Các hồ sơ bảo hiểm tài sản thế chấp và bảo hiểm công trình xây dựng (nếu có)

(nếu thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc);

c) Các tài liệu khác có liên quan: Thư bảo lãnh và các văn bản chứng minh khả năng tài chính của tổ chức đứng ra bảo lãnh cho khoản vay (nếu có); văn bản cam kết bố trí kế hoạch vốn để trả nợ vay của cấp có thẩm quyền (đối với dự án cho vay tín chấp).

Ghi chú: Tất cả tài liệu nêu trên phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực. Khách hàng phải cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp.

B. Số lượng hồ sơ: tối thiểu 01 bộ hồ sơ.

III. Thời hạn giải quyết:

Đối với hồ sơ vay vốn trung và dài hạn: tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu theo quy định, trừ những hồ sơ trình Hội đồng quản lý Quỹ Miền Nam.

IV. Đối tượng thực hiện: doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; tổ chức có tư cách pháp nhân, năng lực pháp luật dân sự, hành vi dân sự; cá nhân có đăng ký kinh doanh.

V. Cơ quan thực hiện thủ tục: Quỹ Miền Nam.

VI. Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản chấp thuận cho vay hoặc từ chối cho vay.

VII. Phí, lệ phí: không

VIII. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Giấy đề nghị vay vốn. Giay-De-Nghi-Vay-Von

2. Báo cáo năng lực của chủ đầu tư. Bao-Cao-Nang-Luc-Chu-Dau-Tu

3. Văn bản chấp thuận tài trợ vốn, các điều kiện của các nguồn vốn tham gia dự án và kiến nghị phương thức quản lý dự án đối với dự án sử dụng nhiều nguồn vốn (nếu có).

IX. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

1. Đối với dự án:

– Thuộc danh mục cho vay của Quỹ, cụ thể như sau:

Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn: Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi; Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

Xã hội hóa hạ tầng xã hội: Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên…); Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư, văn hóa, thể dục, thể thao, công viên; Đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương; Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang…

Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường: Đầu tư kết cấu hạ tầng; Đầu tư phát triển điện; Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; Đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng.

Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ: Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao; Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao; Di chuyển, sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề; các cơ sở di dời theo chương trình của tỉnh.

Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội khác và đầu tư mở rộng, phát triển kinh tế của các doanh nghiệp tại địa phương: Đầu tư khởi nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh tổ chức; Đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh; Đầu tư xây dựng mới, thành lập Doanh nghiệp sản xuất, chế biến thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh; Đầu tư các dự án theo chương trình phát triển kinh tế – xã hội được tỉnh giao.

– Dự án, phương án khả thi, có hiệu quả kinh tế xã hội, có khả năng trả nợ vốn vay.

– Thu hồi được nợ vay (gốc và lãi) đầy đủ, đúng hạn.

– Đối với dự án đầu tư phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Dự án, phương án vay vốn phải được Quỹ thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay trước khi quyết định cho vay (trừ trường hợp các dự án, phương án chỉ định cho vay do Lãnh đạo Tập đoàn quyết định).

2. Đối với chủ đầu tư:

– Chủ đầu tư là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, là tổ chức có tư cách pháp nhân, năng lực pháp luật dân sự, hành vi dân sự, sử dụng vốn vay hợp pháp; cá nhân có đăng ký kinh doanh.

– Chủ đầu tư phải bảo đảm nguồn vốn hợp pháp khác (vốn chủ sở hữu, vốn tự có) tối thiểu phải đạt 20% trên tổng vốn đầu tư của dự án.

– Chủ đầu tư phải sử dụng vốn vay đúng mục đích.

– Chủ đầu tư đã hoàn thành và đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Chủ đầu tư phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay và mua bảo hiểm tài sản theo quy định hiện hành của nhà nước và của Quỹ.​