Huy động tổng thể các nguồn lực, chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội

(Chinhphu.vn) – Để thực hiện, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cần huy động tổng thể các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và sự chung tay của toàn dân.

Huy động tổng thể các nguồn lực, chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Để thực hiện, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cần huy động tổng thể các nguồn lực từ ngân sách nhà nước,

ngân sách địa phương và sự chung tay của toàn dân – Ảnh VGP

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, ngày 17/1, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Trong bối cảnh khó khăn chung của năm 2023, đất nước đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế thế giới. Kết quả này là nỗ lực chung của các ngành, các cấp, của cả hệ thống chính trị, trong đó có ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đóng góp nhiều kết quả quan trọng trong việc triển khai chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội

Nổi bật là, công tác phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các bộ, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả.

Trong đó, 63/63 tỉnh, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới cấp xã. Có 46/63 tỉnh đưa chỉ tiêu về tỉ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, 60/63 tỉnh đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

“Phải giao chỉ tiêu cụ thể thì mới nỗ lực thực hiện được, chứ nói chung chung thì rất khó”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ và dẫn chứng thêm: Trong năm qua, 22/63 địa phương (có điều kiện) đã trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo ông “đây cũng là 1 cách làm cần nhân rộng” và cho biết, 62/63 tỉnh cũng đã trích ngân sách để hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm y tế…

Đồng chí Lê Minh Khái cho rằng: Những con số nêu trên cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị các cấp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo đảm cho mọi người dân đều được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

“Chúng ta phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội”, đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Huy động tổng thể các nguồn lực, chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện chặt chẽ,

đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả – Ảnh: VGP

Nhiều chỉ số vượt mục tiêu

Thứ hai, theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, mặc dù kinh tế năm 2023 có sự hồi phục nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập người lao động giảm, nhưng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vẫn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, tỉ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội của cả nước đạt 39,25% lực lượng lao động trong độ tuổi (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP).

Trong đó lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 3,92%, vượt 1,42% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 tại Nghị quyết số 28-NQ/TW. Tỉ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 31,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,35%, vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân toàn dân.

Bên cạnh đó, số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đạt 472,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 101,41% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Trong khi đó, số tiền chậm đóng chỉ chiếm 2,69% số phải thu. Đây là tỉ lệ thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây.

Quản lý tài chính chặt chẽ; quản lý đầu tư quỹ an toàn, hiệu quả

Thứ ba, công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phục vụ chi trả kịp thời cho người tham gia và thụ hưởng; gắn thực hiện nhiệm vụ thu, chi, giải quyết chính sách, quản lý quỹ với phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đầu tư quỹ cũng được thực hiện đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả, tối ưu hóa phương án đầu tư.

Huy động tổng thể các nguồn lực, chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ; kiểm soát chặt chẽ,

hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời – Ảnh: VGP

Phục vụ hơn 174,8 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 23,4 triệu lượt

Thứ tư, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; chống trục lợi, tối ưu quỹ bảo hiểm y tế.

Phó Thủ tướng cho biết, năm 2023, cả nước có hơn 174,8 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng trên 23,4 triệu lượt khám, chữa bệnh so với năm 2022; số chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Đảm bảo chi đúng, chi đủ, phục vụ kịp thời các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Đến nay, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã kịp thời thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt tổng mức thanh toán theo Nghị định 146/218/NĐ-CP được thanh toán theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP trong dự toán.

Chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời

Thứ năm, công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng.

Các thủ tục đã được cải cách theo hướng đơn giản, tiện lợi gắn với tăng cường kiểm soát chống trục lợi quỹ, qua đó góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động.

Thứ sáu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã cùng với Bộ Công an đi đầu trong triển khai Đề án 06, tạo đột phá trong quản lý, được người dân, xã hội đánh giá cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ số; các thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa nhằm cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Huy động tổng thể các nguồn lực, chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội- Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc cho đồng chí Nguyễn Thế Mạnh,

Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam – Ảnh: VGP

Quản lý quỹ chặt chẽ, bảo đảm người dân được thụ hưởng kịp thời

Về định hướng triển khai công tác năm 2024 và thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh yêu cầu phải “quản lý quỹ chặt chẽ, bảo đảm người dân được thụ hưởng kịp thời”.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị BHXH bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các mục tiêu, kế hoạch trong Chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030 tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ để kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác, làm cơ sở triển khai trong toàn ngành.

Thứ hai, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cần tiếp tục chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật để có giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn;

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong tổng kết và xây dựng dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong việc hoàn thiện dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về mở rộng độ bao phủ

Thứ ba, tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công, phân cấp rõ ràng, rõ trách nhiệm, rõ kết quả đi đôi với kiểm tra, giám sát; khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm vi phạm.

Thứ tư, tổ chức thực hiện thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thực hiện các giải pháp hiệu quả để giảm số tiền chậm đóng.

Giải quyết, chi trả đúng đối tượng, kịp thời, đầy đủ các quyền lợi của người tham gia; tăng cường chất lượng, hiệu quả giám định bảo hiểm y tế và giải quyết triệt để các vướng mắc, tồn đọng trong thanh toán bảo hiểm y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Ngăn ngừa trục lợi, gian lận; quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả

Thứ năm, khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ; thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đúng quy định, bảo đảm an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Thứ sáu, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; mở rộng các hình thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đẩy nhanh chuyển đổi số; hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm; …

Thứ bảy, tổ chức thực hiện các giải pháp truyền thông hiệu quả để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Huy động tổng thể các nguồn lực, chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội- Ảnh 5.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc mừng các cá nhân được trao danh hiệu cao quý – Ảnh: VGP

Chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội

Đối với những kiến nghị, đề xuất của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các bộ ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổng hợp, nghiên cứu, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để giải quyết theo thẩm quyền.

Cụ thể, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất, trình Chính phủ, các cấp có thẩm quyền trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các luật liên quan phù hợp với chủ trương, đường lối, chỉ đạo tại các Nghị quyết của Trung ương về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Các bộ, ngành có liên quan sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về khám bệnh, chữa bệnh, lao động… liên thông, chia sẻ với cơ quan bảo hiểm xã hội và đảm bảo tính pháp lý, toàn vẹn của dữ liệu được liên thông, chia sẻ tạo thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch điện tử nhằm tăng cường tính chính xác, công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác quản lý người đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành bảo hiểm xã hội trong việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đồng thời, đưa các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế vào nghị quyết, chương trình hành động, xác định đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

“Để thực hiện, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cần huy động tổng thể các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và sự chung tay của toàn dân”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho hai cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc cho đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam./.

Trần Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0923233535
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon
chat-active-icon