Tầm nhìn Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Với nền tảng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, mua bán sáp nhập doanh nghiệp Quỹ Miền Nam hướng đến là nhà cung cấp các giải pháp tài chính chất lượng cao.

SỨ MỆNH

Quỹ Miền Nam với mục tiêu trở thành một công ty quản lý quỹ hiệu quả trong tốp đầu tại Việt Nam. Cam kết tận tâm tận lực mang lại cho các nhà đầu tư vào FIF giá trị lợi nhuận cao nhất với chỉ số rủi ro có thể kiểm soát, đồng thời cung cấp giá trị gia tăng cho các công ty trong danh mục đầu tư. Luôn luôn duy trì tính chuyên nghiệp cao nhất theo chuẩn mực quốc tế. Phấn đấu là một tổ chức có trách nhiệm xã hội đối với nhân viên và xã hội, tham gia đóng góp cho các dự án phát triển cộng đồng.

TẦM NHÌN

Quỹ Miền Nam ra đời với mong muốn được tham gia vào quá trình đổi mới kinh tế thông qua việc xác định những cơ hội đầu tư nhằm đem lại lợi nhuận cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chúng tôi luôn mong muốn đạt được những kết quả có lợi cho tất cả các bên trong quá trình đầu tư, đồng thời đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước. Với một đội ngũ nhân lực đầy bản lĩnh, cùng chung sức vì một mục tiêu chung, và sức mạnh của tuổi trẻ, chúng tôi sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách.

Giá trị cốt lõi Quỹ Miền Nam